I SA/Ke 172/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812259

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 maja 2016 r. I SA/Ke 172/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.).

Sędziowie WSA: Maria Grabowska, Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi F.U.H. M. Sp. z o.o. w M. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r.: - Nr (...) w przedmiocie: podatek od towarów i usług za listopad 2011 r. na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Ke 162/16, I SA/Ke 163/16, I SA/Ke 164/16, I SA/Ke 165/16, I SA/Ke 166/16, I SA/Ke 167/16, I SA/Ke 168/16, I SA/Ke 169/16, I SA/Ke 170/16, I SA/Ke 171/16, I SA/Ke 172/16, I SA/Ke 173/16, I SA/Ke 174/16, I SA/Ke 175/16, I SA/Ke 176/16 z tym że sprawy o sygn. 162/16, I SA/Ke 163/16, I SA/Ke 164/16, I SA/Ke 165/16, I SA/Ke 166/16, I SA/Ke 167/16, I SA/Ke 168/16, I SA/Ke 169/16, I SA/Ke 170/16, I SA/Ke 171/16, I SA/Ke 172/16, I SA/Ke 173/16 rozstrzygnąć pod wspólną sygn. I SA/Ke 162/16 natomiast sprawy o sygn. I SA/Ke 174/16, I SA/Ke 175/16, I SA/Ke 176/16 rozstrzygnąć pod wspólną sygn. I SA/Ke 174/16. (Oryginał postanowienia znajduje się w aktach sprawy o sygn. I SA/Ke 162/16)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.