Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2910398

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 26 maja 2010 r.
I SA/Go 36/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert (spr.).

Sędziowie WSA: Dariusz Skupień, Joanna Wierchowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2010 r. sprawy ze skargi H.H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r. na poczet zaległości podatkowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.