I SA/Gl 966/19, Pełnienie funkcji członka zarządu jako przesłanka odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. - Wyrok... - OpenLEX

I SA/Gl 966/19, Pełnienie funkcji członka zarządu jako przesłanka odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2978057

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.