I SA/Gl 916/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807139

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lutego 2016 r. I SA/Gl 916/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel.

Sędziowie WSA: Beata Machcińska, Wojciech Organiściak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 4 lutego 2016 r. sprawy ze skargi H. K. na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.