I SA/Gl 755/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

I SA/Gl 755/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822353

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 listopada 2016 r. I SA/Gl 755/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel.

Sędziowie WSA: Wojciech Organiściak, Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej A w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.