Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893036

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 lutego 2011 r.
I SA/Gl 588/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej.

Sędziowie: NSA Przemysław Dumana, WSA Wojciech Organiściak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2011 r. sprawy ze skargi S. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.