I SA/Gl 432/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000467

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2018 r. I SA/Gl 432/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja-Klimczyk.

Sędziowie WSA: Wojciech Gapiński (spr.), Beata Machcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 26 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.