I SA/Gl 1144/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

I SA/Gl 1144/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2808878

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 marca 2016 r. I SA/Gl 1144/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel.

Sędziowie WSA: Beata Machcińska (spr.), Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2016 r. sprawy ze skargi M. P. (P.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia dochodu w wysokości niepowodującej powstania zobowiązania podatkowego za 2008 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.