Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891623

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
I SA/Gl 1015/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Wojciech Organiściak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi J. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.