Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891622

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 listopada 2012 r.
I SA/Gd 922/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka (spr.).

Sędziowie: NSA Małgorzata Tomaszewska, WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 listopada 2012 r. sprawy ze skargi G Ż na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G z dnia 20 czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego za 2005 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.