Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836428

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 września 2015 r.
I SA/Gd 806/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sędziowie NSA: Sławomir Kozik (spr.), Ewa Kwarcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 września 2015 r. sprawy ze skargi S. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.