Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862845

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 marca 2013 r.
I SA/Gd 75/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sędziowie WSA: Krzysztof Przasnyski (spr.), Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w z dnia 31 października 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.