I SA/Gd 641/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871056

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2013 r. I SA/Gd 641/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka (spr.).

Sędziowie: NSA Ewa Kwarcińska, WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi G.K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek za okres od listopada 2011 r. do lutego 2012 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.