Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001816

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 października 2018 r.
I SA/Gd 614/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.