I SA/Gd 580/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3136933

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. I SA/Gd 580/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik.

Sędziowie: NSA Alicja Stępień, WSA Ewa Wojtynowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. sprawy ze skargi A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 10 stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.