I SA/Gd 561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995197

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 października 2018 r. I SA/Gd 561/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy z dnia 11 kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.