Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884196

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 lipca 2012 r.
I SA/Gd 511/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka (spr.).

Sędziowie: NSA Małgorzata Tomaszewska, WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 lipca 2012 r. sprawy ze skargi H W na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G z dnia 15 marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.