I SA/Gd 395/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812032

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 maja 2016 r. I SA/Gd 395/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń.

Sędziowie WSA: Irena Wesołowska (spr.), Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi "A" na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.