I SA/Gd 2253/19, Opodatkowanie gruntów leśnych nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Gd 2253/19, Opodatkowanie gruntów leśnych nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3034198

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.