I SA/Gd 1884/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807052

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2016 r. I SA/Gd 1884/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (spr.).

Sędziowie WSA: Marek Kraus, Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. K. na postanowienie M. F. z dnia 11 stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.