Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978584

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 lutego 2016 r.
I SA/Gd 1870/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik.

Sędziowie WSA: Marek Kraus, Krzysztof Przasnyski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A.K. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.