Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978579

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 lutego 2016 r.
I SA/Gd 1848/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sędziowie NSA: Ewa Kwarcińska, Alicja Stępień (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi "A"Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 19 października 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2013 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.