Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978554

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 lutego 2016 r.
I SA/Gd 1767/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.).

Sędziowie NSA: Elżbieta Rischka, Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia 11 września 2015 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.