I SA/Gd 1679/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807016

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 lutego 2016 r. I SA/Gd 1679/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.).

Sędziowie: WSA Marek Kraus, NSA Ewa Kwarcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 lutego 2016 r. sprawy ze skargi "A" sp. jawna J. i R. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 2 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.