Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840229

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 grudnia 2015 r.
I SA/Gd 1586/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik.

Sędziowie NSA: Małgorzata Gorzeń (spr.), Ewa Kwarcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Gminy (...) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.