Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892955

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 stycznia 2011 r.
I SA/Gd 1219/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sędziowie NSA: Małgorzata Gorzeń, Elżbieta Rischka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi R.B. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 września 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.