Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874185

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 listopada 2013 r.
I SA/Gd 1162/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sędziowie: WSA Krzysztof Przasnyski, NSA Elżbieta Rischka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 listopada 2013 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 25 czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.