I SA/Gd 1111/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - OpenLEX

I SA/Gd 1111/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802106

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 października 2017 r. I SA/Gd 1111/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sędziowie: NSA Elżbieta Rischka (spr.), WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 października 2017 r. sprawy ze skargi A D. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji z dnia 31 marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.