I SA/Bk 1435/17, Konsekwencje istotnej zmiany elementu zamówienia bez zachowania formy pisemnej i niezgodnie z SIWZ.... - OpenLEX

I SA/Bk 1435/17, Konsekwencje istotnej zmiany elementu zamówienia bez zachowania formy pisemnej i niezgodnie z SIWZ. Dopuszczalność nieistotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasady określania korekty finansowej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2430344

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.