Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897854

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 maja 2011 r.
I SA/Bk 105/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Pietrasz.

Sędziowie WSA: Jacek Pruszyński (spr.), Urszula Barbara Rymarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 maja 2011 r. sprawy ze skargi D. M. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających na 2009 rok oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.