I SA/Bd 61/21, Pokrywanie przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej na rzecz pracownika a PIT. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Bd 61/21, Pokrywanie przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej na rzecz pracownika a PIT. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3172432

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.