I SA/Bd 577/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3140131

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 r. I SA/Bd 577/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Admaczewska-Wasilewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Mirella Łent, Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi W. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie udzielenia przybicia na rzecz licytanta oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.