I SA/Bd 412/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - OpenLEX

I SA/Bd 412/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802358

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2017 r. I SA/Bd 412/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Kruppik-Świetlicka, Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2017 r. sprawy ze skargi K. K. (obecnie: Syndyka masy upadłości) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej) z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.