I PSK 137/22, Zawartość żądania strony sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3617976

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.