Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2673147

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 maja 2019 r.
I PK 68/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. S. przeciwko O. Spółce Cywilnej (...) z siedzibą w P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz ustalenie odpowiedzialności pracodawcy na przyszłość, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 marca 2019 r., w związku ze skargą kasacyjną powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. z dnia 26 października 2017 r., sygn. akt IV Pa (...), kieruje skargę kasacyjną do rozpoznania na rozprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.