I OSK 3738/18, Ochrona uposażenia po upływie okresu, o którym mowa w art. 6e ust. 3 ustawy z 1990 r. o Policji. - Wyrok... - OpenLEX

I OSK 3738/18, Ochrona uposażenia po upływie okresu, o którym mowa w art. 6e ust. 3 ustawy z 1990 r. o Policji. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3007230

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.