I OSK 3342/15, Nabycie prawa do emerytury wojskowej w czasie zajmowania stanowiska sędziego wojskowego jako podstawa zastosowania przepisów o uposażeniu w stanie spoczynku. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2301705

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.