I OSK 3119/18, Wymóg zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Dopuszczalność prowadzenia przez... - OpenLEX

I OSK 3119/18, Wymóg zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Dopuszczalność prowadzenia przez fundację posiadającą status organizacji pożytku publicznego placówki, o której mowa w art. 69 ust. 1 u.p.s. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2768694

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.