I OSK 2336/17, Ustawowe zastępstwo prezesa sądu przez wiceprezesa. Zamieszczenia w decyzji przy podpisie klauzuli upoważnienia do działania w imieniu organu. Suma informacji prostych jako informacja przetworzona. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2522148

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.