I OSK 1961/14, Szkoła najbliższa, o której mowa w art. 17 ust. 3a pkt 1 u.s.o. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

I OSK 1961/14, Szkoła najbliższa, o której mowa w art. 17 ust. 3a pkt 1 u.s.o. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1636862

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.