I NSZP 1/19, Dopuszczalność nałożenia na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z... - OpenLEX

I NSZP 1/19, Dopuszczalność nałożenia na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji. Cel instytucji pytań prawnych. Stan prawny i stan orzecznictwa podczas oceny zagadnienia prawnego. Dyrektywy wykładni art. 56 ust. 1 pkt 12 p.e. Charakter prawny sankcji z art. 56 ust. 1 pkt 12 p.e. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKN 2020/2/12

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.