I NSW 59/20, Odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego ze względu na uchybienia formalne, a stan pandemii... - OpenLEX

I NSW 59/20, Odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego ze względu na uchybienia formalne, a stan pandemii Covid-19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3012349

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.