I NSW 4739/20, Czynności konsula. Brak możliwości zwrotu zaświadczenia o prawie do głosowania. - Postanowienie Sądu Najwyższego - OpenLEX

I NSW 4739/20, Czynności konsula. Brak możliwości zwrotu zaświadczenia o prawie do głosowania. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3037622

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.