I NSW 249/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2756329

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2019 r. I NSW 249/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marcin Łochowski (spr.).

Sędziowie SN: Antoni Bojańczyk, Oktawian Nawrot.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z protestu wyborczego M. S. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy udziale Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 14 listopada 2019 r., wniosku M. S. o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzuca wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.