I NSNc 659/21, Bezpośrednie stosowanie art. 76 Konstytucji RP. Postępowanie nakazowe z weksla wobec konsumenta - Wyrok Sądu... - OpenLEX

I NSNc 659/21, Bezpośrednie stosowanie art. 76 Konstytucji RP. Postępowanie nakazowe z weksla wobec konsumenta - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3398797

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.