I NSK 76/18, Reguły orzekania kar pieniężnych w transporcie kolejowym. Przedmiot kognicji sądu w ramach postępowania... - OpenLEX

I NSK 76/18, Reguły orzekania kar pieniężnych w transporcie kolejowym. Przedmiot kognicji sądu w ramach postępowania zainicjowanego odwołaniem od decyzji Prezesa UTK nakładającego karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu pierwotnej decyzji stwierdzającej naruszenie prawa. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2773938

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.