I NO 88/20, Charakter sprawy wywołanej odwołaniem od wytyku judykacyjnego. Procedura właściwa w postępowaniu z odwołania od wytyku judykacyjnego. Izba właściwa do rozpoznania odwołań od wytyków orzeczniczych - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKN 2021/3/27

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.