I KZP 5/20, Zakres pojęcia „tymczasowego aresztowania lub zatrzymania” na gruncie przepisu art. 552 § 4 k.p.k. - Uchwała Sądu... - OpenLEX

I KZP 5/20, Zakres pojęcia „tymczasowego aresztowania lub zatrzymania” na gruncie przepisu art. 552 § 4 k.p.k. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNK 2020/5/20

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.