I KZ 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3154209

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2020 r. I KZ 15/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Kazimierz Klugiewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. O.,

w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r.,

z urzędu, w kwestii dopuszczalności zażalenia obrońcy oskarżonej na postanowienie Wojskowego Sądu Okręgowego w W. z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt So. (...), w przedmiocie kosztów procesu, na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k. i art. 86 § 1 k.p.k.,

Postanowił: pozostawić zażalenie bez rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.