Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2759428

Zarządzenie
Sądu Najwyższego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
I KK 91/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędzia SN Wiesław Kozielewicz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.